School- en Beroepskeuze
Wanneer vragen als: 'Naar welke school kan mijn zoon of dochter het beste gaan?' of 'Wat wil jij later worden?' niet zo gemakkelijk te beantwoorden zijn, kan een hierop gericht psychologisch onderzoek (gesprekken en tests) helpen.
In groep 8 kan er, naast het advies van de school en de mening van de ouders, behoefte bestaan aan een objectief oordeel.
Gaat het op school (en thuis) niet goed, dan zijn het vaak de vragen: Is het te moeilijk? en: Waarom wordt er onvoldoende gewerkt of waardoor is er onvoldoende concentratie? Is het een tijdelijke (puberale) inzinking of moet en kan er iets aan inzet en aanpak veranderd worden? Wat zit er achter?
Ook is het goed, bij het bepalen van het profiel of het kiezen van een beroepsopleiding of studie, om eens op een rijtje te zetten in welke richting(en) de combinatie van belangstelling, persoonlijkheidseigenschappen en capaciteiten wijst.

Om dit te bekijken zien wij het kind/de adolescent meestal graag twee keer. We hebben dan voldoende tijd en het wordt niet te zwaar.
De bespreking van de onderzoeksresultaten en ons advies vinden tenslotte in één of een paar gesprekken plaats.
De kosten van het onderzoek, inclusief een schriftelijk verslag van het besprokene zijn, afhankelijk van het inkomen, € 680 of € 780 (incl. BTW).

Op verzoek sturen wij u een korte informatiebrochure.