Psychologisch onderzoek bij personeelsselectie
(individuele assessment)

Met een psychologisch onderzoek, afgestemd op gewenste capaciteiten en competenties, wordt inzicht verkregen in iemands persoonlijkheids- en gedragseigenschappen, interesses, werk- en denkniveau, werkhouding en vaardigheden. Na zorgvuldige afweging stellen wij vast in hoeverre persoons- en functieprofiel overeenstemmen en geven wij aan in welke mate de kandidaat geschikt is voor het betreffende werk. Ook kunnen ontwikkelingsmogelijkheden beoordeeld worden. De verkregen informatie hoeft niet doorslaggevend te zijn, maar vergroot de kans op een juiste aanstellingsbeslissing.
Psychologisch advies dient als aanvulling gezien te worden op andere, reeds beschikbare informatie, bijvoorbeeld iemands vakkennis en ervaring, en de indrukken van een selectiecommissie.
Een selectie-onderzoek duurt, afhankelijk van de vraagstelling, ten minste 4 uur. Het vindt individueel plaats, waardoor aan iedere cliënt optimaal aandacht gegeven kan worden.
De onderzochte kan over de resultaten geïnformeerd worden voordat deze aan de opdrachtgever worden verstrekt.

Op verzoek sturen wij u een korte informatiebrochure.