Welkom bij
Van Leeuwen en Smit


Onze psychologische adviespraktijk biedt sinds 1981 ondersteuning
 • aan bedrijven en (semi-)overheid bij personeelsselectie en
     competentiemanagement

 • aan reïntegratie- en outplacement-organisaties en bedrijfsartsen bij bepaling van
     de capaciteiten, de vaardigheden en de mogelijkheden van hun cliënten

 • aan particulieren (kinderen vanaf groep 8, adolescenten en volwassenen)
     bij vragen en problemen betreffende studie- en beroepskeuze en
     loopbaanontwikkeling.
 • Bij het uitvoerige individuele onderzoek naar persoonlijkheid, capaciteiten en gedrag volgen wij de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen. De wachttijden zijn kort.