Competentieontwikkeling
Om in het kader van competentiemanagement het ontwikkelingspotentieel van uw medewerkers nader te analyseren kunt u hen mee laten doen aan een algemeen psychologisch onderzoek. Met tests, praktijkopdrachten, vragenlijsten en interviews brengen wij d.m.v. individuele assessment hun capaciteiten, vaardigheden, werkhouding, ambities en gedrags- en persoonlijkheidseigenschappen in kaart. Hierdoor krijgt u beter zicht op het verschil tussen feitelijke en gewenste competenties en op stabiele eigenschappen (bijvoorbeeld intelligentie en persoonlijkheid) die voor het laten slagen van een (persoonlijk) ontwikkel- en/of leerplan van belang zijn. Wij geven aan of voornemens en ambities haalbaar zijn (en wat de eventuele alternatieven zijn), hoe u afbreukrisico kunt verkleinen, en welke competenties bij uw medewerkers door coaching, training of opleiding ontwikkeld kunnen worden.

De kosten van het onderzoek, dat ten minste een hele dag duurt, zijn, incl. resultatenbespreking en schriftelijke rapportage, € 850 (excl. BTW).

Op verzoek sturen wij u een korte informatiebrochure.