Algemeen psychologisch onderzoek bij arbeidsre´ntegratie
Raakt u als gevolg van reorganisatie, een arbeidsconflict, een ziekte of ongeval, stress- of burnout-klachten voor korte of langere tijd uit het arbeidsproces, dan rijzen er allerlei vragen, zoals
 • kan ik terugkeren in dezelfde functie?

 • welke functie-alternatieven, intern en/of extern, zijn reëel?

 • waarin kom ik beter tot mijn recht, en kan ik hiervoor een
     opleiding volgen?

 • zijn er voor mij nog andere omscholingsmogelijkheden?

 • wat is mijn belastbaarheid of met welke beperkingen moet ik
     (voortaan) rekening houden?

 • kan ik d.m.v. training of cursussen mijn (werk)houding
     veranderen om problemen in de toekomst te voorkomen?

 • welke stappen zijn nodig of verstandig om in het arbeidsproces
     terug te keren?

 • Om deze en andere vragen aan u (en eventueel uw werkgever, bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfsarts of reïntegratieconsulent) te beantwoorden en alles zo goed mogelijk op een rijtje te zetten, neemt u deel aan een algemeen psychologisch onderzoek. Dit gebeurt individueel en bestaat uit gesprekken en uit schriftelijke en mondelinge tests, die een beeld zullen geven van uw persoonlijkheid en gedrag, van uw capaciteiten en vaardigheden en van uw interesses en drijfveren. Enkele dagen na afloop worden de resultaten met u besproken en geven wij u advies. Rapportage en advies aan eventuele opdrachtgevers vindt alleen plaats met uw toestemming.
  De kosten bedragen in totaal € 850 (excl. BTW).

  Op verzoek sturen wij u een korte informatiebrochure.